AKTUALNOŚCI

GALA FINAŁOWA - 7 CZERWCA 2017 r. - ŚWIDNICA - aula SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na Uroczystą GALĘ FINAŁOWĄ, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w Auli Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy (ul.Franciszkańska 7).
Szczegółowy program poniżej:
9.15-9.45 – Wybór najlepszego projektów według młodzieży i gości
(oglądanie plakatów na korytarzu SAN i ocena indywidualna na kartkach)
10.00 – Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie
10.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
10.30 – Wykład „Przedsiębiorczość to inwestycja” - BZWBK
10.50 – Podsumowanie Kongresu
11.00 – Wyniki konkursu i wręczenie nagród
11.15 – Prezentacja najlepszych projektów
11.40 – Występ artystyczny
12.00 – Rekomendacje i zakończenie

__________________________________________________________________________________

DODATKOWE TERMINY

 1. Termin przesłania Case study (studium przypadku) został przesunięty do 20 maja 2017 r.
 2. Przypominam, że termin złożenia gotowych projektów (wersja papierowa) wraz z prezentacją (wersja cyfrowa – płyta CD lub DVD) upływa 19 maja 2017 r., jednak na prośbę młodzieży został przedłużony do 22 maja 2017 r. do godz. 15.00. Zespoły, które złożą projekty do 19 maja 2017 r. otrzymają dodatkowe 5 pkt.
 3. Projekty można złożyć w Dzierżoniowie w Oddziale BZ WBK (ul. Mickiewicza 4) oraz w Świdnicy: Oddział BZ WBK (plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1) lub w Społeczna Akademia Nauk (ul.Franciszkańska 7)
   

_________________________________________________________________________________

Zapraszamy młodzież wraz z opiekunami
do udziału w warsztatach według poniższego planu:


25 kwietnia 2017 r. Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)
8.30 - 14.00 – Warsztaty dla wszystkich zespołów z Dzierżoniowa
W programie przewidziano:
- gra biznesowa (na platformie PAO materiały pomocnicze)
- konsultacje wspólne z zarządzania projektami (szczególnie w aspekcie finansowym)
- konsultacje wspólne z umiejętności prezentacji projektów
- konsultacje zespołowe (indywidualne) w zakresie dokumentacji projektowej

27 kwietnia 2017 r. Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)
8.30 - 14.00 – Warsztaty dla wszystkich zespołów ze Świdnicy
W programie przewidziano:
- gra biznesowa
- konsultacje wspólne z zarządzania projektami (szczególnie w aspekcie finansowym)
- konsultacje wspólne z umiejętności prezentacji projektów
- konsultacje zespołowe (indywidualne) w zakresie dokumentacji projektowej

________________________________________________________________________________

10 kwietnia 2017 r. (godz.16.00-21.00) oraz 19 kwietnia 2017 r. (godz.16.00-21.00)
- Test za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

25 kwietnia 2017 r. (Dzierżoniów) i 27 kwietnia 2017 r. (Świdnica)
- Warsztaty dla zespołów projektowych wraz z konsultacjami.

                                                                                                                                                                                            

Zapraszamy młodzież wraz z opiekunami do udziału w warsztatach według poniższego planu:

30 marca 2017 r. Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)

8.00 - 11.00 – Warsztaty dla I grupy (szkoły ponadgimnazjalne) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz
z potrzebnymi materiałami)

11.30 – 13.30 - Warsztaty dla II grupy (szkoły gimnazjalne) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)


31 marca 2017 r. Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)

8.00 - 11.00 – Warsztaty dla I grupy (szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ekonomicznych
w Świdnicy; I LO w Świdnicy; Zespół Szkół Budowlanych-Elektrycznych w Świdnicy)
z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)

11.30 – 13.30 - Warsztaty dla II grupy (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: III LO w Świdnicy; Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy; Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie; Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy; II LO w Świdnicy) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)


Wspierają przedsiębiorczą młodzież

Poszerzenie kompetencji, wskazywanie ścieżek rozwoju w biznesie, przekazywanie wiedzy ekonomicznej – to jedne z celów wspólnego projektu uczelni wyższej, samorządów i instytucji około biznesowych, który kierowany jest do młodych ludzi.

W piątek, 3 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy odbyła się inauguracja programu skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego – I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej. Jest to wspólny projekt Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy, Inkubatora Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Spółki Eksperts for Business oraz Banku Zachodniego WBK pod patronatem Prezydent Miasta Świdnicy, starostów świdnickiego i dzierżoniowskiego, Burmistrza Miasta Dzierżoniów, Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Urzędów Pracy w Świdnicy i Dzierżoniowie.

W inauguracji udział wzięły władze obu miast: prezydent Beata Moskal-Słaniewska, burmistrz  Dariusz Kucharski, wicestarosta Zygmunt Worsa oraz wiceprezes WSSE - Michał Szukała, dyrektorzy PUP: Agnieszka Walawska i Tadeusz Kotlarski, prezes Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej - Ryszard Sobański, a także Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK - Marzena Atkielska i dyrektor ds. kontaktów społecznych BZ WBK - Teresa Notz.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kilkunastu szkół powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego - ponad 150 uczniów wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół.

Prezes Spółki Eksperts for Business oraz prodziekan Społecznej Akademii Nauk, dr Joanna Mesjasz wygłosiła wykład pt. „Znaczenie projektów w biznesie i działalności społecznej oraz indywidualnej ścieżce kariery”, a następnie dr Jarosław Szandurski przybliżył cele projektu. Będzie on realizowany od marca do czerwca 2017 roku. Jego założeniem jest rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości, innowacji społecznych i inicjatyw społecznych. Umiejętności, które młodzież zdobędzie podczas projektu będą dla niej dużym wsparciem w przyszłej karierze zawodowej.

Na koniec spotkania uczestników czekała niespodzianka, jaką był występ młodego świdnickiego iluzjonisty Macieja Eszwowicza, który jest doskonałym przykładem tego, jak można spełniać swoje marzenia, realizując jednocześnie swój pomysł na biznes.

- Bardzo cieszę się z tak licznego udziału szkół. Młodzi ludzie są twórczy, mają wiele fantastycznych pomysłów, czasem jednak brakuje im wiedzy, by odważyć się na założenie własnego przedsięwzięcia. Takie spotkania mają ułatwić decyzje, które podejmą za kilka lat – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Projekt ma charakter konkursu. Zwycięskie 4 drużyny czekają atrakcyjne nagrody pieniężne w wysokości po 1.500zł. każda ufundowane przez Fundację Banku Zachodniego. Fundatorami kolejnych cennych nagród są Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Spółka Eksperts for Business oraz władze lokalne.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Spotkanie Inauguracyjne I Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej – 2017
3 marca 2017 r. godz. 11.00 – aula Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy ul. Franciszkańska 7

Agenda

11.00 – Uroczyste rozpoczęcie
11.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
11.30-11.50 – mini wykład „Znaczenie projektów w biznesie i działalności społecznej oraz indywidualnej ścieżce kariery” – dr Joanna Mesjasz
11.50 – 12.00 – Idea i założenia Kongresu – dr Jarosław Szandurski
12.00-12.40 – Wystąpienia Ludzi Sukcesu

 • Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK
 • Przedsiębiorcy z Powiatu świdnickiego
 • Przedsiębiorcy z Powiatu dzierżoniowskiego

12.40-13.00 – Występ artystyczny – Innowacje Iluzjonistyczne
13.00-13.05 – Podsumowanie i zakończenie


 

Zapraszamy do udziału w I Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej (Świdnica-Dzierżoniów 2017)

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja, jednostki samorządowe oraz przedsiębiorców do udziału w I Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej jako uczestnicy, partnerzy lub sponsorzy.

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, Bank Zachodni WBK, Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy organizują przedsięwzięcie, które ma na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej jest organizowany pod aktywnym patronatem:

 • Starosty Powiatu Świdnickiego
 • Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Prezydenta Miasta Świdnica
 • Burmistrza Miasta Dzierżoniów
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie
 • Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Celem głównym Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej jest rozwój młodych ludzi oraz pobudzanie ich kreatywności, przedsiębiorczości, i zaangażowania społecznego.

Organizacje zainteresowane partnerstwem prosimy o kontakt: kmp@spoleczna.pl

lub pod numerem telefonu: (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

Copyright © 2015 KMP. All rights reserved.