AKTUALNOŚCI

 

I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej Świdnica-Dzierżoniów 2017

Sprawozdanie
1. Cele Kongresu:
a. Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości, innowacji społecznych i inicjatyw społecznych.
b. Tworzenie projektów (biznes planów) w działaniach przedsiębiorczych.
c. Zwiększenie umiejętności analizy case study.
2. Uczestnicy Kongresu:
a. młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego,
b. młodzież gimnazjalna ze Świdnicy i Dzierżoniowa.
3. Inicjatywa Kongresu: Społeczna Akademia Nauk – Wydział w Świdnicy, Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego w Świdnicy, Bank Zachodni WBK.
4. Opracowanie dokumentacji, planu promocji oraz pozyskanie partnerów i sponsorów.  Wykorzystano dokumentację przygotowaną w 2015 roku przez wykładowców Społecznej Akademii Nauk Wydział w Świdnicy. 
a. Patronat Kongresu:
• Prezydent Miasta Świdnica
• Burmistrz Miasta Dzierżoniów
• Starosta Powiatu Świdnickiego
• Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego
• Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy
• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie
b. Sponsorzy Kongresu:
• Fundacja Banku Zachodniego WBK
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Burmistrz Miasta Dzierżoniów
• Experts For Business Sp. z o.o.
• Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
• Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
• Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
c. Organizatorzy:
• Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
• Bank Zachodni WBK
• Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego
• Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
d. Komitet organizacyjny w składzie:
• Iwona Brożyna – BZ WBK Świdnica
• Sylwia Kronenberg – BZ WBK Dzierżoniów
• Edyta Smęt – BZ WBK Dzierżoniów
• Ryszard Sobański – SIPH w Świdnicy
• Jarosław Szandurski – SAN Świdnica
• Iwona Wojciechowska – BZ WBK Świdnica
• Halina Wysokińska – SAN Świdnica
5. Promocja I Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej:
a. Zaproszenie, do wsparcia inicjatywy Kongresu i udziału w Gali Inauguracyjnej, przedstawicieli władz lokalnych, dyrekcji szkół oraz nauczycieli (plakaty, ulotki i indywidualne zaproszenia).
b. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum (plakaty, ulotki, informatory, regulamin, karty zgłoszeniowe).
6. GALA INAUGURACYJNA – 3 marca 2017 r. – Aula Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy
a. Program:
11.00 – Uroczyste rozpoczęcie – powitanie Gości
11.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
• Zygmunt Worsa - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego
• Beata Moskal – Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnica
• Dariusz Kucharski - Burmistrz Miasta Dzierżoniów
• Michał Szukała – Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
• Agnieszka Walawska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy w Dzierżoniowie
• Tadeusz Kotlarski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy w Świdnicy
• Ryszard Sobański – Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
11.30-11.50 – Wykładu „Znaczenie projektów w biznesie i działalności społecznej oraz
w indywidualnej ścieżce kariery” – dr Joanna Mesjasz – Prodziekan SAN i Prezes e4b
11.50 – 12.00 – Przedstawienie idei i założeń Kongresu – dr Jarosław Szandurski – Dziekan SAN w Świdnicy
12.00-12.40 – Wystąpienia Ludzi Sukcesu
• Marzena Atkielska – Prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK
• Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych BZ WBK
12.40-13.00 – Występ artystyczny – Iluzjonista Maciej Eszwowicz
13.00-13.05 – Podsumowanie i zakończenie
b. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kilkunastu szkół powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego - ponad 150 uczniów wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół.
7. Rekrutacja zespołów projektowych.
Zainteresowanie aktywnym udziałem w Kongresie wyraziło 46 zespołów trzyosobowych. Zgłosiło się z powiatu świdnickiego (Świdnica, Żarów) 28 zespołów, w tym 7 z gimnazjum oraz 21 ze szkół ponadgimnazjalnych. Z powiatu dzierżoniowskiego (Dzierżoniów, Pieszyce i Bielawa) zgłosiło się 18 zespołów, w tym 10 z gimnazjum i 8 ze szkół ponadgimnazjalnych.
8. Warsztaty dla zespołów projektowych - I
a. 30 marca 2017 r. godz. 8.00 – 13.30; Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)
b. 31 marca 2017 r. godz. 8.00 – 13.30; Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)
c. Program warsztatów:
• Przedstawienie idei Kongresu i zadań dla zespołów
• Kultura organizacyjna (plakat komponentów kultury organizacyjnej zespołu projektowego)
• Platforma edukacyjna PAO (materiały, quiz, case study)
• Metodyka projektu (biznesplanu)
d. Prowadzący: dr Jarosław Szandurski – wykładowca SAN
e. Udział wzięła młodzież wraz z opiekunami z 46 zespołów.
9. Warsztaty dla zespołów projektowych – II
a. 25 kwietnia 2017 r. godz. 8.00 – 14.00; Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)
b. 27 kwietnia 2017 r. godz. 8.00 – 14.00; Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)
c. Program warsztatów:
• gra biznesowa „Liderzy Europy” – BZ WBK
• analiza finansowa w projektach – Mariusz Boczkowski – IPRS
• sztuka prezentacji projektów – dr Joanna Mesjasz – wykładowca SAN
• konsultacje zespołowe (indywidualne) w zakresie dokumentacji projektowej – dr Joanna Mesjasz – SAN i e4b, Ryszard Sobański – SIPH, Mariusz Boczkowski – IPRS, Monika Dzieciątkowska – DEF, Magdalena Malwic - PUP
• graficzna prezentacja projektu w celu pozyskania sponsora (plakat)
d. Prowadzący: dr Jarosław Szandurski – wykładowca SAN
e. Udział wzięła młodzież wraz z opiekunami z 45 zespołów.
10. Aktywność na internetowej platformie edukacyjnej
a. Dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących zarządzania projektami
• Istota zarządzania projektami
• Metodyka projektu
• Zarządzanie projektami - aspekty psychologiczne
• Podstawy zarządzania projektami
• Koszty i źródła finasowania - tabele
• Biznes plan - aspekty finansowe
• Sztuka prezentacji
b. Quiz dotyczący zarządzania projektami składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania powiązane z materiałami znajdującymi się na PAO. Czas rozwiązywania był ograniczony do 30 minut. Do quizu przystąpiło 40 zespołów, które uzyskały średnio 3,9/5,0 pkt.
c. Case study – Alternatywny Muzyczny Festiwal Ekologiczny - pytania
• Wymień silne i słabe strony projektu (maksymalnie 0,5 strony).
• Opisz sposób zarządzanie projektem (maksymalnie 0,5 strony).
• Zaproponuj kontynuację projektu realizowaną przez organizację non profit (maksymalnie 1 strona).
Odpowiedzi na Case study udzieliło 31 zespołów, uzyskując 8,2/10 pkt.
d. Case study – Dokument Inicjatywy Projektowej (DIP) - pytania
•     Jakich informacji brakuje w DIP?
•     Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia DIP (maksymalnie 1 strona)?
•     Jakie ryzyka mogą wystąpić w procesie wdrażania DIP (maksymalnie 1 strona)?
Odpowiedzi na Case study udzieliło 29 zespołów, uzyskując 7,7/10 pkt.
11. Złożenie projektów – BZ WBK Dzierżoniów, BZ WBK Świdnica, SAN Świdnica – złożono łącznie 39 projektów, w tym 7 społecznych i 32 biznesowe.
a. Wraz z dokumentacją projektową składana była prezentacja multimedialna
12. Ocena projektów przez ekspertów
a. Oddzielnie oceniano projekty w czterech grupach:
• społeczne z powiatu dzierżoniowskiego
• społeczne z powiatu świdnickiego
• biznesowe z powiatu dzierżoniowskiego
• biznesowe z powiatu świdnickiego
b. Projekty społeczne oceniali eksperci z Fundacji BZ WBK i BZ WBK (wspierającego od lat projekty społeczne)
c. Projekty biznesowe oceniali eksperci z Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Inkubatora Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe
d. Projekty były oceniane w następujących kategoriach i uzyskały średnio:
• Oryginalność (20 pkt.) – średnio 12,1 pkt.
• Możliwość wdrożenia (20 pkt.) – średnio 14,9 pkt.
• Trafność doboru treści (15 pkt.) – średnio 11,8 pkt.
• Nawiązanie do problematyki konkursu (10 pkt.) – średnio 8,6 pkt.
• Estetyka wykonania (10 pkt.) – średnio 7,7 pkt.
• Łącznie za projekt (75 pkt.) – średnio 55,1 pkt.
13. Prezentacja wybranych projektów przed komisją – 2 czerwca 2017 r.
a. Zaproszono do prezentacji przed Komisją 18 zespołów, przybyło 17 zespołów
b. Prezentacje odbyły się w Oddziale BZ WBK w Dzierżoniowie i w Świdnicy
c. W składzie komisji znajdowali się przedstawiciele: Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy, BZ WBK w Dzierżoniowie, BZ WBK w Świdnicy, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Inkubatora Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego ze Świdnicy.
d. Po przedstawieniu zespoły odpowiadały na pytania od członków komisji.
14. GALA FINAŁOWA – 7 czerwca 2017 r. – Aula Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy
a. Program:
9.15-9.45 – Wybór najlepszego projektów według młodzieży i gości (oglądanie plakatów na korytarzu SAN i ocena indywidualna na kartkach)
10.00 – Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie
10.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
 Beata Moskal – Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnica
 Andrzej Balisęga - Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów
 Michał Szukała – Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 Ryszard Sobański – Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
10.30 – Podsumowanie Kongresu – dr Jarosław Szandurski - SAN
10.45 – Wyniki konkursu i wręczenie nagród
11.15 – Prezentacja najlepszych projektów
11.30 – Wykład „Przedsiębiorczość to inwestycja” – prof. dr hab. Stanisław Czaja - SAN
11.50 – Występ artystyczny – młodzież z I LO w Świdnicy
12.00 – Rekomendacje i zakończenie
b. Uczestnikami spotkania byli ponadto: Piotr Fedorowicz – Starosta Powiatu Świdnickiego, Zygmunt Worsa - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Szymon Chojnowski – Wiceprezydent Świdnicy, Agnieszka Walawska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy w Dzierżoniowie, Tadeusz Kotlarski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy w Świdnicy, Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych BZ WBK, Marzena Hajdas – Dyrektor Regionu BZ WBK, Andrzej Panas – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Marzenna Lasota-Darowska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej UM Dzierżoniów.
c. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kilkunastu szkół powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego - wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół – ponad 160 osób.
d. Wszyscy młodzi ludzie, którzy przygotowali projekt otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające przygotowanie konkretnego projektu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
15. Nagrody i podziękowania
a. Nagrodę za I miejsce w konkursie na najlepszy projekt otrzymało 12 uczniów – czek o wartości 500,00 zł/osobę;
b. Nagrodę za II miejsce w konkursie na najlepszy projekt otrzymało 12 uczniów – nagrody rzeczowe, m.in. plecak turystyczny o wartości ok. 120,00 zł/osobę;
c. Nagrodę za III miejsce w konkursie na najlepszy projekt otrzymało 15 uczniów – nagrody rzeczowe, m.in. plecak turystyczny o wartości ok. 84,00 zł/osobę;
d. Nagrodę publiczności o otrzymało 3 uczniów – nagrody rzeczowe, m.in. torba turystyczna o wartości ok. 100,00 zł/osobę
e. Nagrodę dla szkoły za wsparcie zwycięskiego zespołu otrzymały 4 szkoły – czek o wartości 1000,00 zł/szkołę
f. Podziękowania dla nauczycieli wspierających młodzież podczas całego Kongresu
g. Podziękowania dla szkół oraz partnerów wspierających młodzież podczas całego Kongresu

 Strona internetowa: www.kmp.spoleczna.pl oraz www.swidnica.spoleczna.pl/kmp.
 Sekretariat konkursu: Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy,
ul. Franciszkańska 7, 58 - 100 Świdnica.
 Email: kmp@spoleczna.pl
 Telefon: (74) 857 57 91; (74) 662 62 03
 Koordynator: dr Jarosław Szandurski (tel. 660 580 551)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALA FINAŁOWA - 7 CZERWCA 2017 r. - ŚWIDNICA - aula SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na Uroczystą GALĘ FINAŁOWĄ, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w Auli Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy (ul.Franciszkańska 7).
Szczegółowy program poniżej:
9.15-9.45 – Wybór najlepszego projektów według młodzieży i gości
(oglądanie plakatów na korytarzu SAN i ocena indywidualna na kartkach)
10.00 – Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie
10.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
10.30 – Wykład „Przedsiębiorczość to inwestycja” - BZWBK
10.50 – Podsumowanie Kongresu
11.00 – Wyniki konkursu i wręczenie nagród
11.15 – Prezentacja najlepszych projektów
11.40 – Występ artystyczny
12.00 – Rekomendacje i zakończenie

__________________________________________________________________________________

DODATKOWE TERMINY

 1. Termin przesłania Case study (studium przypadku) został przesunięty do 20 maja 2017 r.
 2. Przypominam, że termin złożenia gotowych projektów (wersja papierowa) wraz z prezentacją (wersja cyfrowa – płyta CD lub DVD) upływa 19 maja 2017 r., jednak na prośbę młodzieży został przedłużony do 22 maja 2017 r. do godz. 15.00. Zespoły, które złożą projekty do 19 maja 2017 r. otrzymają dodatkowe 5 pkt.
 3. Projekty można złożyć w Dzierżoniowie w Oddziale BZ WBK (ul. Mickiewicza 4) oraz w Świdnicy: Oddział BZ WBK (plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1) lub w Społeczna Akademia Nauk (ul.Franciszkańska 7)
   

_________________________________________________________________________________

Zapraszamy młodzież wraz z opiekunami
do udziału w warsztatach według poniższego planu:


25 kwietnia 2017 r. Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)
8.30 - 14.00 – Warsztaty dla wszystkich zespołów z Dzierżoniowa
W programie przewidziano:
- gra biznesowa (na platformie PAO materiały pomocnicze)
- konsultacje wspólne z zarządzania projektami (szczególnie w aspekcie finansowym)
- konsultacje wspólne z umiejętności prezentacji projektów
- konsultacje zespołowe (indywidualne) w zakresie dokumentacji projektowej

27 kwietnia 2017 r. Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)
8.30 - 14.00 – Warsztaty dla wszystkich zespołów ze Świdnicy
W programie przewidziano:
- gra biznesowa
- konsultacje wspólne z zarządzania projektami (szczególnie w aspekcie finansowym)
- konsultacje wspólne z umiejętności prezentacji projektów
- konsultacje zespołowe (indywidualne) w zakresie dokumentacji projektowej

________________________________________________________________________________

10 kwietnia 2017 r. (godz.16.00-21.00) oraz 19 kwietnia 2017 r. (godz.16.00-21.00)
- Test za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

25 kwietnia 2017 r. (Dzierżoniów) i 27 kwietnia 2017 r. (Świdnica)
- Warsztaty dla zespołów projektowych wraz z konsultacjami.

                                                                                                                                                                                            

Zapraszamy młodzież wraz z opiekunami do udziału w warsztatach według poniższego planu:

30 marca 2017 r. Dzierżoniów (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88)

8.00 - 11.00 – Warsztaty dla I grupy (szkoły ponadgimnazjalne) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz
z potrzebnymi materiałami)

11.30 – 13.30 - Warsztaty dla II grupy (szkoły gimnazjalne) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)


31 marca 2017 r. Świdnica (Społeczna Akademia Nauk, ul. Franciszkańska 7)

8.00 - 11.00 – Warsztaty dla I grupy (szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ekonomicznych
w Świdnicy; I LO w Świdnicy; Zespół Szkół Budowlanych-Elektrycznych w Świdnicy)
z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)

11.30 – 13.30 - Warsztaty dla II grupy (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: III LO w Świdnicy; Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy; Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie; Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy; II LO w Świdnicy) z zarządzania projektami (przedstawienie szczegółowych informacji o poszczególnych zadaniach dla zespołów wraz z potrzebnymi materiałami)


Wspierają przedsiębiorczą młodzież

Poszerzenie kompetencji, wskazywanie ścieżek rozwoju w biznesie, przekazywanie wiedzy ekonomicznej – to jedne z celów wspólnego projektu uczelni wyższej, samorządów i instytucji około biznesowych, który kierowany jest do młodych ludzi.

W piątek, 3 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy odbyła się inauguracja programu skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego – I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej. Jest to wspólny projekt Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy, Inkubatora Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Spółki Eksperts for Business oraz Banku Zachodniego WBK pod patronatem Prezydent Miasta Świdnicy, starostów świdnickiego i dzierżoniowskiego, Burmistrza Miasta Dzierżoniów, Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Urzędów Pracy w Świdnicy i Dzierżoniowie.

W inauguracji udział wzięły władze obu miast: prezydent Beata Moskal-Słaniewska, burmistrz  Dariusz Kucharski, wicestarosta Zygmunt Worsa oraz wiceprezes WSSE - Michał Szukała, dyrektorzy PUP: Agnieszka Walawska i Tadeusz Kotlarski, prezes Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej - Ryszard Sobański, a także Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK - Marzena Atkielska i dyrektor ds. kontaktów społecznych BZ WBK - Teresa Notz.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kilkunastu szkół powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego - ponad 150 uczniów wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół.

Prezes Spółki Eksperts for Business oraz prodziekan Społecznej Akademii Nauk, dr Joanna Mesjasz wygłosiła wykład pt. „Znaczenie projektów w biznesie i działalności społecznej oraz indywidualnej ścieżce kariery”, a następnie dr Jarosław Szandurski przybliżył cele projektu. Będzie on realizowany od marca do czerwca 2017 roku. Jego założeniem jest rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości, innowacji społecznych i inicjatyw społecznych. Umiejętności, które młodzież zdobędzie podczas projektu będą dla niej dużym wsparciem w przyszłej karierze zawodowej.

Na koniec spotkania uczestników czekała niespodzianka, jaką był występ młodego świdnickiego iluzjonisty Macieja Eszwowicza, który jest doskonałym przykładem tego, jak można spełniać swoje marzenia, realizując jednocześnie swój pomysł na biznes.

- Bardzo cieszę się z tak licznego udziału szkół. Młodzi ludzie są twórczy, mają wiele fantastycznych pomysłów, czasem jednak brakuje im wiedzy, by odważyć się na założenie własnego przedsięwzięcia. Takie spotkania mają ułatwić decyzje, które podejmą za kilka lat – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Projekt ma charakter konkursu. Zwycięskie 4 drużyny czekają atrakcyjne nagrody pieniężne w wysokości po 1.500zł. każda ufundowane przez Fundację Banku Zachodniego. Fundatorami kolejnych cennych nagród są Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Spółka Eksperts for Business oraz władze lokalne.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Spotkanie Inauguracyjne I Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej – 2017
3 marca 2017 r. godz. 11.00 – aula Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy ul. Franciszkańska 7

Agenda

11.00 – Uroczyste rozpoczęcie
11.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów
11.30-11.50 – mini wykład „Znaczenie projektów w biznesie i działalności społecznej oraz indywidualnej ścieżce kariery” – dr Joanna Mesjasz
11.50 – 12.00 – Idea i założenia Kongresu – dr Jarosław Szandurski
12.00-12.40 – Wystąpienia Ludzi Sukcesu

 • Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK
 • Przedsiębiorcy z Powiatu świdnickiego
 • Przedsiębiorcy z Powiatu dzierżoniowskiego

12.40-13.00 – Występ artystyczny – Innowacje Iluzjonistyczne
13.00-13.05 – Podsumowanie i zakończenie


 

Zapraszamy do udziału w I Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej (Świdnica-Dzierżoniów 2017)

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja, jednostki samorządowe oraz przedsiębiorców do udziału w I Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej jako uczestnicy, partnerzy lub sponsorzy.

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, Bank Zachodni WBK, Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy organizują przedsięwzięcie, które ma na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej jest organizowany pod aktywnym patronatem:

 • Starosty Powiatu Świdnickiego
 • Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Prezydenta Miasta Świdnica
 • Burmistrza Miasta Dzierżoniów
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie
 • Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Celem głównym Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej jest rozwój młodych ludzi oraz pobudzanie ich kreatywności, przedsiębiorczości, i zaangażowania społecznego.

Organizacje zainteresowane partnerstwem prosimy o kontakt: kmp@spoleczna.pl

lub pod numerem telefonu: (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

Copyright © 2015 KMP. All rights reserved.